สรุป "การบ้าน" จากประชาชน
ให้ "นักการเมือง" ร่วมต้านโกง


สรุปผลจากโครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
ของพรรคการเมืองและนักการเมืองไทยในการเลือกตั้ง 2562
โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ 20 ธันวาคม 2561

*ผลการสำรวจข้อมูล online เป็นการตอบของกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเฉพาะ

ดังนั้น ผลการสำรวจจากกลุ่ม online นั้น อาจจะมีความแตกต่างกันกับการสำรวจที่เป็นกลุ่ม offline ที่ได้ดำเนินการสุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ

ผลวิจัยครั้งนี้ "www.thaivoiceagainstcorruption.com" เปิดเผยให้เป็นสาธารณะ ทุกท่านสามารถนำไปอ้างอิง เพื่อ "ขยายเสียง" ความต้องการของประชาชน ให้ดังไปถึงนักการเมืองทุกคนที่ลงรับเลือกตั้ง ว่าพวกเราไม่ต้องการเห็นการโกงเกิดขึ้น

เสียงคุณไปถึงทุกพรรค...ได้อย่างไร?

ระดมเสียง
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม กับประชาชนทั่วประเทศ ไปเสริมโพลออฟไลน์
ส่งเสียง
ผลหรือเสียงประชาชน จะถูกประมวลและสื่อสู่สาธารณะ พร้อมจะแถลงผลโพล 20 ธ.ค.นี้ เพื่อให้ทันที่พรรคการเมืองต่างๆ จะนำไปพัฒนาเป็นนโยบายหาเสียง
กระจายเสียง
เกิดเวทีสาธารณะและกิจกรรมต่างๆ ให้พรรคการเมือง นักการเมือง ได้ตอบคำถามที่ประชาชนส่งเข้ามา ว่าพวกเขาเห็นความสำคัญการต้านโกงแค่ไหน และมีนโยบายต้านโกงอย่างไร ก่อนเลือกตั้ง
ติดตามคำสัญญา
บันทึกคำสัญญาที่แต่ละพรรคเคยให้ไว้ในหน้าเว็บไซต์ เพื่อจารึกว่าก่อนเลือกตั้งเคยพูดไว้อย่างไร

ชวนส่งเสียงโดย